Αρχική Σελίδα

Header_3

Ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας για τους νέους του 21ου αιώνα στο χώρο εργασίας.

Οι νέοι άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα ανεργίας. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πραγματικότητα, τα «αποτελεσματικά προγράμματα κατάρτισης πρέπει να είναι προσβάσιμα σε όλους τους νέους προκειμένου να εξασφαλιστεί το ότι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να διεκδικήσουν διάφορες θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Μία από τις κύριες προτεραιότητες της ΕΕ πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης και η παροχή απασχόληση στους νέους Ευρωπαίους » (EC Vice-president Antonio Tajani, Industry and Entrepreneurship, 2011).

Το πρόγραμμα Get There – Journey to Employment σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+. Το πρόγραμμα Get There επιδιώκει μια λύση στις ανάγκες που προαναφέρθηκαν, με την αντιμετώπιση του ζητήματος της ανεργίας και την ανάπτυξη καλύτερων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας για τους νέους σε κάθε χώρα εταίρο και στην ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Χρησιμοποιώντας ένα καινοτόμο πρότυπο προγράμματος σπουδών, καθώς και μια δοκιμασμένη μεθοδολογία μάθησης, το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να προσφέρει στους νέους ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα για τη μετάβαση στην απασχόληση.

Το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί σε δύο καινοτόμες μεθοδολογίες και εργαλεία:

  • Βιβλίο Υποστήριξης Δεξιοτήτων Απασχολησιμότητας (ES)– ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας από το ASDAN, ένα Βρετανικό φορέα Πιστοποίησης
  • Πρόγραμμα Καθοδήγησης (MP) από το Europeace Youth (Diagrama) που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο

Βασικοί στόχοι και επιδιώξεις του προγράμματος:

  • Να διενεργήσει έρευνα για τις περισσότερο απαραίτητες δεξιότητες απασχολησιμότητας σε κάθε χώρα εταίρο.
  • Να δημιουργήσει μια εμπεριστατωμένη έκθεση για τις ανάγκες απασχόλησης σε κάθε χώρα εταίρο.
  • Να εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες ώστε να είναι ικανοί να παραδίδουν εργαστήρια απασχόλησης σε κάθε χώρα εταίρο για τους άνεργους νέους ή όσους έχουν ανάγκη να αναπτύξουν περισσότερο τις δεξιότητες απασχολησιμότητας τους.
  • Να δημιουργήσει εγχειρίδια σε κάθε γλώσσα εταίρου για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές να παραδώσουν το πρόγραμμα Get There.
  • Να προωθήσει την κατάρτιση του προγράμματος Get There training σε άλλους οργανισμούς-εταίρους, σαν μέρος ενός βιώσιμου προγράμματος.
  • Να δημιουργήσει δωρεάν διαδικτυακές πηγές σε κάθε γλώσσα εταίρου για να υποστηρίξει την παράδοση του προγράμματος.

erasmus_logoEU Logo

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Advertisements